Info Omwonende


Het houden van een evenement als Westfriese RunBikeRun, op de openbare weg, betekent dat helaas ook gepaard gaat met enige verkeershinder. We proberen deze hinder zoveel mogelijk te minimaliseren en omwonenden aan het parcours zo min mogelijk te hinderen.

Op deze pagina is alle informatie voor omwonenden aan het wedstrijdparcours te vinden met betrekking tot het tijdschema van de wedstrijd, de parcoursen en de ontsluitingsroutes. Deze informatie wordt waar nodig aangevuld op geleide van vragen en opmerkingen.

Heeft u een vraag of wilt u iets kwijt aan de organisatie?

Het evenement vindt plaats op zondag 2 april 2023 van 11.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur. Atletiekbaan Hollandia, Blauwe Berg is de centrale locatie van het evenement. Het uitzetten van de verkeersmaatregelen zal beginnen op zondagochtend vanaf 07.30 uur. De eerste wedstrijd start om 11.00 uur met een loopronde door het park bij Westfriese parkweg en de eerste deelnemers worden op het fietsparcours verwacht vanaf ongeveer 11.20 uur. Vanaf dat moment wordt het fietsparcours zo verkeersarm mogelijk gehouden. De wedstrijd duurt tot circa 14.00 uur, en direct na het passeren van de laatste deelnemers zullen de betreffende delen van het fietsparcours weer vrij gegeven worden.

Tijdens de opbouw op zondagochtend zal er rond het finishterrein bij Atletiekbaan av Hollandia een geluidstest worden gedaan. Uiteraard houden we hierbij zoveel mogelijk rekening met u als omwonende en zal de geluidstest zo kort mogelijk worden gehouden. Tijdens de duur van het gehele evenement zal er versterkte muziek en een omroeper te horen zijn. Wij zullen ons uiteraard inspannen het geluid binnen de geldende normen te houden.


Image