Leeftijds categorieën

(Het jaar waarin je een bepaalde leeftijd bereikt bepaalt de categorie waarin je ingedeeld wordt)

Solo


50+     : 1972 en eerder
40-49  : 1973 - 1982
20-39  : 1983 - 2002
16-19  : 2003 - 2006

Duo's


16+     :  2006 en eerder


Inschrijfgeld


Er zijn twee categorieën categorie 1: NTB Atletenlicentie (A in licentienummer), NTB Aspirantlicentie (X in licentienummer), KNWU-wedstrijdlicentie, Atletiekunie met wedstrijdlicentie. De overige atleten vallen in categorie 2 en moeten een daglicentie betalen. Op het inschrijfformulier geef je aan of je een daglicentie nodig hebt.

Geef je het verkeerd aan en bij controle op de wedstrijddag blijkt dat je wel een licentie nodig hebt, dan moet je alsnog de 9,00 euro licentiekosten betalen plus een toeslag van 1,00 euro. Is totaal 10,00 euro.

Solo (2022)

Categorie 1: € 23,00
Categorie 2: € 32,00 (inclusief NTB daglicentie van € 9,00)

Duo's (2022)

Categorie 1: € 28,00
Categorie 2: € 37,00 (inclusief NTB daglicentie van € 9,00)


Prijzengeld


Het prijzengeld voor de dames en heren zijn hetzelfde. ER zijn drie overall prijzen bij de dames en heren. Daarnaast zijn er per categorie ook drie prijzen: H/D20, H/D40 en H/D50. Per categorie moeten minimaal tien deelnemers meedoen. Als dit niet het geval is wordt de categorie samengevoegd met een jongere categorie.

Voor de duo's zijn er drie prijzen, ongeacht de samenstelling van de het team.

Overal Dames en Heren:

1e prijs: € 75,00
2e prijs: € 60,00
3e prijs: € 50,00

Categorie Dames en Heren: D/H20, D/H40, D/H50 en Duo's:

1e prijs: € 40,00
2e prijs: € 30,00
3e prijs: € 20,00


Als een categorie minder dan 10 deelnemers heeft, wordt deze samengevoegd met een jongere categorie. Bij de categorie 16+ moeten er voor drie prijzen minimaal vijf deelnemers. De prijzen van de Overall en de categorie worden gestapeld.
Indien u een prijs behaald heeft dient u persoonlijk bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Prijzen worden niet nagestuurd. De prijzen worden mede beschikbaar gesteld door sponsor Runners World Hoorn.


LicentiesToegestane licenties: NTB Atletenlicentie (A in licentienummer), NTB Aspirantlicentie (X in licentienummer), KNWU-wedstrijdlicentie, Atletiekunie met wedstrijdlicentie. Deelnemers die NIET in het bezit zijn van één van bovenstaande licenties, dienen een daglicentie af te nemen. De prijs van een daglicentie wordt ieder jaar vastgesteld door de NTB voor 2022 is dit vastgesteld op € 9,00. Deze kosten is organisatie verplicht aan u door te berekenen.

Als u zich inschrijf met wedstrijdlicentie en deze kunt u op de wedstrijddag niet tonen dan is er een toeslag van € 1,00.  Een daglicentie van € 9,00 plus toeslag van € 1,00.

Voor Duo teams geldt dat wanneer géén van beide sporters een licentie bezit, er een DAG-licentie dient te worden aangeschaft.

Is er één NTB-Atleet, dan hoeft er geen dag licentie te worden aangeschaft. Atleten met een licentie dienen hun geldige NTB, KNWU, Atletiekunie of buitenlandse pas met pasfoto te overleggen bij inschrijven en afhalen van de startbewijzen. Iedere deelnemer is door deze licentie automatisch verzekerd.

Atleten van de atletiekunie met een wedstrijdlicentie hebben geen eenmalige licentie nodig. Bij deelname aan de wedstrijd moet bij aanmelden op de wedstrijddag het (digitale) lidmaatschapsbewijs van de Atletiekunie en een geldige legitimatie getoond worden. (Recreanten van de atletiekunie hebben wel een licentie nodig).

Wisselzone


In de wisselzone worden uitsluitend deelnemers en officials toegelaten. Na afloop van de wedstrijd wordt de wisselzone afgesloten gehouden. NB: Je krijgt jouw fiets alleen terug op vertoon van je borstnummer, dat met de verstrekte fietssticker correspondeert. In de wisselzonde staan genummerde fietsenrekken die corresponderen met het startnummr. Elke deelnemer wordt geacht de fiets (terug) te plaatsen in het fietsenrek dat correspondeert met je startnummer. Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan. Dus pas opstappen op de fiets als je eenmaal uit de wisselzone bent, en ook afstappen voordat je de wisselzone betreedt.

Download hier de Wisselzone als pdf bestand

AnnulerenEen annulering dient via e-mail of schriftelijk te gebeuren en kent voor de volgende voorwaarden:

• Bij een annulering tot en met 20 maart wordt het inschrijfgeld gerestitueerd minus €5,00 aan administratiekosten;
• bij een annulering na 20 maart vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Uitzonderlijke omstandigheden:
De Organisator heeft het recht het Evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden.
Bij afgelasting zal er geen nieuwe datum in het lopende jaar worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats.
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemaakte kosten, persoonlijk of bedrijfsmatig, bij afgelasting van het evenement.
Voor deelnemers vindt er na 20 maart geen restitutie plaats van inschrijfgelden in het geval het Evenement onverhoopt wordt afgelast.

Uitslagen


De uitslagen staan op deze website bij uitslagen. De uitslagen worden ook gepubliceerd bij www.uitslagen.nl


Medische begeleiding/Massage


Een half uur voor aanvang van de wedstrijd tot 14.00 uur is er massage en medische voorzorg aanwezig.

Verzorging


Op het loopparcours is een verzorgingspost aanwezig met water ter hoogte van de zijingang. Hier loop je drie keer langs.

Eten en Drinken


In de clubkantine van av Hollandia is koffie/thee en andere versnaperingen kopen.

Kleedgelegenheid


Bij de av Hollandia is ruim voldoende kleed- en douchegelegenheid.


RunBikeRun2022
Image
Image
Image
Image
Image